ENG

Home > ELAB Alumni

ELAB Alumni

SlikaPodaciZnačajni rezultati
Dadić Jovana
ICT Project Manager, Banca Intesa
Master rad:
Upravljanje projektima u elektronskom poslovanju
Đokić dr Dragan
Direktor sektora za informatičku podršku, JP PTT saobraćaja "SRBIJA"
Doktorska disertacija:
Model portala za inteligentno upravljanje elektronskim dokumentima
Milojković dr Jelena
načelnik Odeljenja za internet tehnologije i elektronsko poslovanje, Republički zavod za statistiku Srbije  
Doktorska disertacija:
Interoperabilnost u elektronskom poslovanju statističkih sistema
Perišić Jasmina
saradnik u nastavi, Union Nikola Tesla univerzitet
Doktorska disertacija:
Model elektronskog obrazovanja zasnovan na semantičkoj adaptaciji objekata učenja
Kovačević Borko
direktor marketinga za južni Balkan, Microsoft
Magistarska teza: Razvoj modela infrastrukture i servisa za e-obrazovanje zasnovanog na cloud computing konceptu
Kovačević Ivanka
brend menadžer, CT Computers
Magistarska teza: Upravljanje odnosima sa klijenitma zasnovano na cloud computing infrastrukturi
Janković dr Slađana
docent Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Doktorska disertacija:
Model B2B integracije saobraćajnih poslovnih sistema
Lazarević dr Saša
docent Fakultet organizacionih nauka
Doktorska disertacija:
Razvoj neuronske mreže u formi XML Web servisa za rešavanje zadataka klasifikacije u data mining-u
Lukić mr Jelena
Glavni projektant, JP Elektromreža Srbije
Magistrarska teza:
Interoperabilnost B2B sistema zasnovana na procesnom razvoju softvera
Doktorska disertacija:
Razvoj modela poslovne inteligencije u B2B elektronskom poslovanju elektroprivrede
Marković dr Aleksandar
redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka
Doktorska disertacija:
Objektno-orijentisane specifikacije simulacionih modela bazirane na znanju
Matijević mr Milica
IT analitičar, Mineko
Doktorska disertacija:
Model B2B integracije u istraživanju tržišta informacionih i komunikacionih tehnologija
Mazinjanin dr Đorđe
profesor strukovnih studija, Visoka tehnološka škola Aranđelovac
Magistarska teza:
Metode komunikacije vlade i građana u elektronskom poslovanju gradske uprave
Paunović Lidija
saradnik u nastavi, Tehnički fakultet u Čačku
Doktorska disertacija:
Model elektronskog poslovanja u upravljanju naučno-istraživačkim projektima baziran na konceptima poslovne inteligencije
Ratković-Živanović mr Vanjica
urednik, RTS
Doktorska disertacija:
Upravljanje odnosima sa klijentima u B2B poslovanju elektronskih medija
Stefanović dr Nenad
docent Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
Doktorska disertacija:
Razvoj modela poslovne inteligencije u adaptivnim E-business (B2B) mrežama
Stojadinović dr Tatjana
Rukovodilac grupe za informacione tehnologije, Agencija za lekove
Doktorska disertacija:
Razvoj e-poslovanja u regulativi lekova i medicinskih sredstava, kao jedan segment e-uprave u Republici Srbiji
Stokić Aleksandar
Narodna biblioteka Doboj
Doktorska disertacija:
Model upravljanja odnosima sa klijentima u elektronskom poslovanju pametnih biblioteka
Vulić dr Marko
profesor strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za IT
Doktorska disertacija:
Model upravljanja odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju
Zarić dr Mira
Direktor Zavoda za ekonomiju i tehnologiju saobraćaja
Doktorska disertacija: Simulaciono modeliranje i analiza rizika pri donošenju odluka o ulaganjima u železničku infrastrukturu
Grubić Goran
IMB Veles
Doktorska disertacija: Model poslovne inteligencije u elektronskom poslovanju proizvodnih sistema zasnovan na konceptima semantičkog veba
Popović dr Snežana
docent Računarskog fakulteta
Magistarska teza: Modeliranje poslovnih procesa u razvoju aplikacija elektronskog poslovanja
Mitrović dr Svetlana
docent Visoke škole za projektni menadžment
Magistarska teza: Internet i zapošljavanje ljudskih resursa
Jevremović dr Svetlana
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu
Magistarska teza: Implementacioni aspekti adaptivnog elektronskog obrazovanja
Petrović Pavle
diplomirani inženjer
Diplomski rad: Integracija edutainment igara na društvenoj mreži sa sistemom za učenje na daljinu
Čavoški mr Sava
MDS inženjering
Saradnik u Laboratoriji za simulaciju. Saradnik u nastavi na predmetu Simulacija i simulationi jezici.
Stevanović Mladen
Saradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje. Demonstrator na predmetu Elektronsko poslovanje.
Stepanić ĐorđeSaradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje. Demonstrator na predmetu Elektronsko poslovanje.
Dejan BanzićDiplomiski rad: Primena poslovne inteligencije u elektronskom poslovanju .
Marija ĐurđevićDipolmski rad: Facebook marketing na primeru portala za elektronsko obrazovanje
Simona SujićDiplomski rad: Razvoj online prodavnice
Mirko BrankovićDiplomski rad: Razvoj aplikacija za Asterisk VoIP centralu
Vuk StankovićDiplomski rad: Razvoj aukcijskog portala
Ivan KovačevićDiplomski rad: Razvoj veb aplikacija u Laravel framework-u
Vukašin JeremićDiplomski rad: Razvoj portala preduzeća za naplatu električne energije
Miloš HajderDiplomski rad: 3D modeliranje likova za video igru
Goran KamberiDiplomski rad: Razvoj veb aplikacija primenom Angular.js frejmvorka
Zorana KrstićDiplomski rad: Automatizacija pametne kuće
Vuk Davidović Diplomski rad: Razvoj sistema za upravljanje sadržajem primenom Symfony2 okvira
Andrijana MionićMaster rad: Razvoj aplikacije elektronske trgovine na Magento platformi
Nemanja RistićDiplomski rad: Razvoj iOS aplikacije zasnovane na geolokacijskim servisima
Nikola VujanićDiplomski rad: Razvoj sistema za upravljanje sadržajem primenom Laravel i AngularJS okvira
Maša VukovićMaster rad: IT revizija sistema elektronskog poslovanja zasnovanih na cloud computing infrastrukturi
Dragan MilićDiplomski rad: Razvoj veb agregatora ugostiteljskih ponuda
Luka MalidžanDiplomski rad: Razvoj android aplikacije za promociju sportskih objekata
Aleksandra LjubenovićDiplomski rad: Unapređenje upravljanja odnosima sa studentima primenom Suite CRM rešenja
Ivana IvanovićDiplomski rad: Razvoj veb aplikacije korišćenjem MEAN stack frejmvorka
Janko MionićDiplomski rad: Razvoj elektronske knjižare primenom Codeigniter okvira
Jelena RistićDiplomski rad: Razvoj iOS aplikacije za upravljanje specijalnim događajima
Andreja JevtićDiplomski rad: Razvoj računarskih igara na Unity okruženju
Đorđe AndrejevićDiplomski rad: Primena NFC servisa u kulturnim ustanovama
Bjanka MilićevićSaradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje.
Dragoslav StankovićSaradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje.
Nevena PantelićDiplomski rad: Razvoj veb aplikacije za upravljanje poslovanjem ugostiteljskog objekta primenom AngularJS okvira
Goran RadojičićSaradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje.
Ivana VulićevićDiplomski rad: Migracija veb prezentacije između sistema za upravljanje sadržajem
Jelena VlčekDiplomski rad: Realizacija CRM strategije u B2B poslovanju elektronskih medija
Nataša MiloradovićSaradnik u nastavi
Nenad NešićSaradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje.
Nikola VasiljevićDiplomski rad: Razvoj single page aplikacije za elektronsku prodaju primenom AngularJS frejmvorka
Sanja StojkovićSaradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje.
Uroš MilanovićDiplomski rad: Internet inteligentnih uređaja u e-zdravstvu
Veljko ĐorđevićSaradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje.
Katarina KinkelaMaster rad: Analiza i upotreba masovnih podataka sa društvenih medija u poslovanju
Marko ZrinjaninMaster rad: Razvoj intranet portala u Liferay okviru
Nikola StojilkovićMaster rad: Implementacija internet marketing plana knjigovodstvene agencije
Konstantin Simić
Saradnik u nastavi
Nikola Milanović
Saradnik u nastavi
Dragana Groj
Saradnik u nastavi
Darko Marjanović
Saradnik u nastavi
Miloš Milovanović
Saradnik u nastavi
Nemanja Milaković
Saradnik u nastavi
Dušan Mijatović
Saradnik u nastavi
Slobodan Kojić Saradnik u nastavi
Vanja Vlačo
Diplomski rad: Big data analiza podataka sa društvenih mreža
Budimir Jovanović
Junior Android Developer, Engineers London Limited
Diplomski rad: Razvoj servisa elektronske trgovine
Marko Ilinčić Diplomski rad: Mobilna aplikacija za pretragu mizičkih sadržaja
Miloš Čeperković
Strategy, Datamining & Intelligence, Societe Generale banka Srbija
Master rad: Mobilne edukativne igre
Jelena StošićMaster rad: Uvođenje servisa e-poslovanja u osnovnom obrazovanju
Danilo Partaljević
Programer, Webcom DOO
Diplomski rad: Razvoj veb aplikacija korišćenjem DurandalJS okvira
Boban Davidović
Lead Developer, Vaimo, Norway
Master rad: Razvoj pametnog obrazovnog okruženja
Dušan KovačevićDiplomski rad: Razvoj e-prodavnice primenom Symphony okvira
Miloš Simić
Softver inženjer, StuRents, London
Diplomski rad: Razvoj platforme za upravljanje pametnim okruženjima
Miloš Kovačević
Sugar CRM konsultant, EOHTEH DOO
Diplomski rad: Razvoj modula za SuiteCRM sistem za upravljanje odnosima sa klijentima
Nikola Ugrinović
Backed Developer, FSD Novi Sad
Diplomski rad: Razvoj aplikacije za upravljanje znanjem
Ivana LukićDiplomski rad: Razvoj mobilne aplikacije za astrološke servise
Aleksandar Cvijanović
Android Developer, Tehnicom Solutions
Diplomski rad: Razvoj Android aplikacije za upravljanje poslovnim procesima u ugostiteljskim objektima
Tamara Živković
PHP developer, Degree 361, Novi Sad
Diplomski rad: Implementacija SEO tehnika na web portalu mudrosti.org
Milena Nikolić
QA Tester, Collidus Cloud
Diplomski rad: Internet marketing plan veb sajta udruženja građana
Ivana IvoševićMaster rad: Razvoj informativnog veb portala