ENG

Home > IEEE Chapter Computer Science CO-16

IEEE Chapter Computer Science CO-16

IEEE computer societyIEEE Computer Society je najznačajnije svetsko udruženja za računarstvo. IEEE Computer Society svoju misiju sprovodi kroz organizaciju konferencija, objavljivanje časopisa, izradu standarda, organizaciju programa profesionalnog usavršavanja, sertifikaciju i realizaciju drugih aktivnosti. Članovi IEEE Computer Society su studenti, profesionalci.

IEEE Computer Society studentima i profesionalcima omogućava naprednu obuku, profesionalni razvoj, sticanje sertifikata i standarde za profesionalnu primenu.

IEEE Computer Society predstavlja u svetu vodeću kompjutersku organizaciju, kao i izvor informacija i resursa za usavršavanje karijere tehnoloških lidera, kao što su profesori, istraživači, softverski inženjeri, IT profesionalci, poslodavci i studenti – budući tehnološki lideri.

Predsednik IEEE Computer Society za 2014. godinu je prof.dr Dejan Milojičić.

Dejan MilojičićDejan Milojičić je vodeći istraživač i menadžer u “HP Laboratoriji” u Palo Altu, Kalifornija, gde se bavi istraživanjima u oblasti sistemskog softvera, distribuiranih sistema, računara visokih performansi i upravljanja servisima. Predsednik je Društva računarskih nauka u Institutu inženjera elektrotehnike i elektronike IEEE. Bio je osnivač i prvi glavni urednik “IEEE – Računarstvo danas” (2008-2012) i rukovodilac Tehničkog komiteta za operativne sisteme (2000).

Predavač je na predmetu Cloud Management (Upravljanje računarstvom u oblacima) na Državnom univerzitetu San Hose, u Kaliforniji. Bio je recenzent na 6 doktorata (GaTech, UIUC, Monash, USP) i mentor većem broju studenata (više od 40). Publikovao je više od 130 radova na konferencijama i u časopisima, objavio je dve knjige, ima 12 odobrenih i 25 prijavljenih patenata.

Doktorirao je na Univerzietu Kajzerslautern (1993), magistrirao i diplomorao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1996 i 1993). Bio je zaposlen u Institutu “Mihajlo Pupin” u Beogradu (1983-1991), Istraživačkom institutu OSF, Cambridge, MA (1994-1998), a od 1998. godine, zaposlen je u “HP Laboratoriji”.

Organizovao je mnoge konferencije udruženja: ACM, IEEE and USENIX (ICDCS, CLOUD, ICWS, EDOC, AAMAS, ICAC, Middleware, HotCloud, IC2E, itd.). Urednik je više časopisa (trenutno: IEEE Internet Computing i IEEE Transactions on Cloud Computing). Član je društava IEEE CS, ACM, i USENIX tokom više od 20 godina.

IEEE Chapter Computer Science (CO-16) osnovan je 20. decembra 2000. godine. IEEE Chapter Computer Science (CO-16), u saradnji sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti i Fakultetom organizacionih nauka organizuje seminar Računarske nauke i primenjena matematika. Više informacija o seminaru dostupno je na sledećoj stranici.

Božidar Radenković

Predsednik:
Prof.dr Božidar Radenković

Fakultet organizacionih nauka,
Univerzitet u Beogradu,
11000 Beograd, Jove Ilića 154
Marijana Despotović - Zrakić
Podpredsednik:
Prof.dr Marijana Despotović-Zrakić

Fakultet organizacionih nauka,
Univerzitet u Beogradu,
11000 Beograd, Jove Ilića 154
Zorica Bogdanović

Sekretar:
Doc.dr Zorica Bogdanović

Fakultet organizacionih nauka,
Univerzitet u Beogradu,
11000 Beograd, Jove Ilića 154
Aleksandra Labus

Blagajnik:
Doc.dr Aleksandra Labus

Fakultet organizacionih nauka,
Univerzitet u Beogradu,
11000 Beograd, Jove Ilića 154