ENG

Home > Laboratorija za simulaciju

Laboratorija za simulaciju

Osnivanje

Laboratorija za simulaciju osnovana je 19. decembra 1990. godine na inicijativu profesora Fakulteta organizacionih nauka dr Pavla Pejovića i dr Božidara Radenkovića. Laboratorija za simulaciju je osnovana sa idejmo unapređenja naučno-istraživačkog i obrazovnog rada nastavnika, saradnika i studenata FON-a, prvenstveno u oblasti računarskog modelovanja i simulacije, ali i drugih srodnih područja, kao i pružanje hardverske i softverske podrške u istraživanjima i izvođenju nastave na redovnim i postdiplomskim studijama.

Delatnost

Osnovne delatnosti Laboratorije za simulaciju obuhvataju istraživanja dinamike poslovnih, tehničkih i fizičkih sistema primenom metoda računarske simulacije i animacije, održavanje seminara, izradu studija i projekata i organizovanje simpozijuma.

Katalog usluga Laboratorije za simulaciju obuhvata:

Konsalting u oblasti primene računarske simulacije

Najznačajnije od ovih usluga su:

 • Izrada različitih projekata iz oblasti primene računarske simulacije
 • Usluge istraživanja dinamike poslovnih, tehničkih i fizičkih sistema primenom metoda računarske simulacije i animacije
 • Usluge konsaltinga u oblasti primene računarske simulacije u poslovanju
 • Usluge konsalting u oblasti primene simulacije u poslovnom odlučivanju
 • Usluge konsaltinga u oblasti primene računarske simulacije u istraživanju
 • Konsalting u oblasti upravljanja rizicima
 • Razvoj simulacionih modela
 • Konsalting u primeni virtuelne realnosti
Konsalting u oblasti simulacionog softvera
 • Projektovanje softvera za simulaciju
 • Razvoj softvera za simulaciju
 • Razvoj ekspertnih sistema
 • Dizajniranje i izgradnja inteligentnih računarskih sistema
 • Konsalting za izbor i primenu simulacionog softvera
 • Obuka za korišćenje softverskih paketa za simulaciju
Obrazovne usluge
 • Obuka za rad sa simulacionim softverom
 • Obuka za razvoj simulacionih modela
 • Organizacija seminara
Počasni članovi

Na osnovu svojih doprinosa razvoju naučnih oblasti koje se izučavaju u okviru Laboratorije za simulaciju i promociji naučno-istraživačkog rada Laboratorije, za počasne članove Laboratorije za simulaciju izabrani su:

prof. dr Branislav Jovanić
dr Branislav Jovanić,
Naučni savetnik
Institut za fiziku, Beograd
Email: brana@ipb.ac.rs
Biografija
prof. dr Milorad Stanojević
dr Milorad Stanojević,
Redovni profesor
Saobraćajni fakultet, Beograd
Email: milorad@sf.bg.ac.rs
Biografija
Stanko Stojiljković
Stanko Stojiljković,
Novinar
dnevnog lista Politika
Email: stanko@krivak.rs
Biografija