ENG

Home > Osnovne akademske studije > Konkurentno programiranje

Konkurentno programiranje

Studijski programInformacioni sistemi i tehnologije
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, dr Marijana Despotović Zrakić
dr Zorica Bogdanović
dr Dušan Barać

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Racionala multiprogramskih sistema, hardverske inovacije. Kernel multiprogramskog sistema, primeri konkurentnih programa. Flunn-ova klasifikacija, MIMD mašine. Tipične organizacije multiprocesora. Distribuirani računarski sistemi, komponente distribuiranih računarskih sistema. Tipični problemi komunikacije i sinhronizacije procesa. Arhitektonska sredstva ka kontrolu pristupa kritičnom regionu. Monitori. Konkurentno programiranje u programskom jeziku JAVA. Konkurentno programiranje u programskom jeziku C++. Koordinacija i sinhronizacija procesa u distribuiranim računarskim sistemima. Servisno orijentisane arhitekture i distribuiranje poslovne logike. Savremeni trendovi u distribuiranom i konkurentnom programiranju.

Praktična nastava: Koncepti za koordinaciju i sinhronizaciju u programskom jeziku C, na operativnom sistemu UNIX i Windows. Primeri konkurentnih programa u programskom jeziku Java. Koordinacija i sinhronizacija procesa u SUBP ORACLE.

Cilj predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa metodama, tehnološkom infrastrukturom i softverskim alatima koji se koriste u razvoju i implementaciji distribuiranih računarskih sistema i konkurentnog programiranja.
Literatura
  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.rs
  2. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
  3. M. Ben-Ari , Principles of concurent and distributed programming, New York: Prentice-Hall 1991.
  4. Fred B. Schneider, On Concurrent Programming,  Springer 1997.