ENG

Home > Front page > Priručnik za pripremu prijemnog ispita za master studije

Priručnik za pripremu prijemnog ispita za master studije

Za pripremu prijemnog ispita za upis na studijski program master studija “Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima” u školskoj 2017/18. godini koristiće se novi priručnik.

Detalji o programu master studija nalaze se na stranici Master studije.