ENG

Home > Saradnja sa naučnim institucijama

Saradnja sa naučnim institucijama

Članovi Laboratorije za simulaciju i Laboratorije za elektronsko poslovanje angažovani su na realizaciji naučno-istraživačkih i stručnih projekata u saradnji sa drugim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama. Najznačajnija saradnja ostvarena je sa:

Laboratorija za multidisciplinarna istraživanja Instituta za fiziku u ZemunuLaboratorija za multidisciplinarna istraživanja Instituta za fiziku u Zemunu

Institut za nukleane nauke "Vinča" Univerziteta u BeograduInstitut za nukleane nauke “Vinča” Univerziteta u Beogradu

Saobraćajni fakultet u BeograduSaobraćajni fakultet u Beogradu

Katedra za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u BeograduKatedra za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu

Šumarski fakultet u BeograduŠumarski fakultet u Beogradu

Visoka škola elektrotehnike i računarstva u BeograduVisoka škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu

Računarski fakultetRačunarski fakultet

Matematički institut SANUMatematički institut SANU

Ruski dom BeogradRuski dom Beograd